PSİKOMETRİK TESTLER

WISC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ 

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

METROPOLiTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTi

BURDON DİKKAT TESTİ

BENDER – GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

STROOP TESTİ

FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ

GOOD ENOUGH–HARRiS İNSAN ÇİZ TESTİ

KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ

MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI)