HİZMETLER

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranış Bozukluğu
 • Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü ( Disleksi, Diskalkuli)
 • Otizm( Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)
 • Zihinsel Engellilik
 • Gelişimsel Gerilik
 • Konuşma Geçikmesi
 • Kekemelik
 • Selektif Mutizm
 • Duygudurum Bozuklukları
  • Depresyon
  • Bipolar Afektif Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
  • Yaygın Kaygı Bozukluğu
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğ
  • Sosyal Fobi
  • Panik bozukluk
  • Sınav Kaygısı
  • Okul Fobisi
  • Ayrılma kaygısı
  • Özgül Fobi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ( Takıntı hastalığı)
 • Psikotik Bozukluklar (Şizofreni)
 • Uyum Bozuklukları
 • Tik Bozukluğu
 • Beslenme Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
  • Anoreksiya Nervoza
  • Bulimiya Nervoza
  • Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu
  • Obezite
 • Uyku Bozuklukları
 • Oyun / Ekran bağımlılığı
 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Enürezis ( Alt Islatma)
 • Enkoprezis ( Kaka Kaçırma)
 • Akran Zorbalığı
 • Yas
 • Boşanma
 • Aile İçi İlişki Problemleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Arkadaşlık Sorunları
 • Sınır Koyma Problemi
 • Bağlanma Bozukluğu
 • Genel psikiyatrik muayene ; ruh sağlığı değerlendirilmesi
 • Bireysel terapiler
  • BDT( Bilişsel Davranışçı Terapi)
  • ACT ( Kabul ve Kararlılık Terapisi )
  • Mindfulness temelli stres ile başetme
  • Bütüncül Terapi
  • Grup terapisi
 • Bebek Ruh Sağlığı
  • Crowell Oyun Gözlemi
  • Etkileşim Rehberliği
 • Aile tedavisi
 • Ebeveynlik Eğitimleri (Triple-P ergen ve çocuk annebabalık eğitimleri)
 • Farmakoterapi( İlaç tedavileri)